Corwen

Gorsaf Dân Corwen
Stryd y BontCorwen
Corwen
LL21 0AD
Ffôn: 01490 412460
E-bost

Manylion y Criw:
Mae Gorsaf Dân Corwen yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.
Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.
Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:
O fewn 5 milltir i Gorwen.

Safleoedd o Risg:
Neatcrown Ltd (ffatri fwyd), amaethwyr Corwen ac Ifor Williams Trailers.


Hanes yr Orsaf:
Roedd Corwen yn aelod o Frigâd Clwyd hyd 1996. Yn wreiddiol ar Green Lane, mae'r orsaf nawr yn rhannu lleoliad gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans a'r heddlu.

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen