Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfa'r Wasg

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â'r wasg, yna gallwch gysylltu â Thîm Cyfathrebu Corfforaethol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar:

Tracey Williams, Rheolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol - 01745 535 285

Bethan Millington, Dirprwy Reolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol - 01745 535 283

Rhian Wyn Williams, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol - 01745 535 287

Gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa arferol:

Mae swyddfeydd y wasg yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu gwasanaeth ymholiadau'r wasg ar y cyd y tu allan i oriau swyddfa arferol. Er mwyn cael mynediad at y gwasanaeth hwn, ffoniwch y rhif a restrir isod ar gyfer yr Ystafell Reoli berthnasol:

Ystafell Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar 01931 522 010.

Ystafell Reoli Heddlu Gogledd Cymru ar 01745 538 431

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen