Y Diweddaraf am y tân ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Postiwyd 19/08/2019 09:40:16

Mae ardal gynhyrchu un-llawr ar dân yn llwyr erbyn hyn, ac mae’r tân wedi lledaenu i floc swyddfeydd drws nesaf.

Mae wyth o beiriannau tân yn dal yno, ynghyd â dau beiriant ALP sy’n chwistrellu dŵr i lawr ar y tân.

Mae llawer iawn o fwg wedi cael ei ryddhau dros yr ardal – dyma ofyn i bobl yn yr ardal gadw eu drysau a’u ffenestri ar gau ac i osgoi’r ardal o gwmpas y tân er mwyn i’n criw allu gweithio’n effeithlon.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen