Tân mewn ysgubor yn Nhrefnant

Postiwyd 02/02/2019 15:39:35

Mae criwiau wrthi’n tampio gweddillion tân mewn ysgubor yn Nhrefnant, ger Dinbych.

Galwyd diffoddwyr tân o’r Rhyl, Prestatyn, Dinbych ac Abergele at yr eiddo am 13.29 o’r gloch y prynhawn yma (Dydd Sadwrn yr 2il o Chwefror).

Credir bod y tân wedi effeithio ar tua 20 o fyrnau gwellt a gwair tunnell yr un.

Gosododd y criwiau bwmp cludadwy i daclo’r tân gan weithio gyda’r ffermwr i droi’r gwellt a gafodd ei effeithio gan y tân yn yr ysgubor.

Mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen