Tân Sgubor yn Llanfairpwll

Postiwyd 23/06/2017 13:41:00

Mae diffoddwyr tân ar hyn o bryd yn mynychu ffair mewn sgubor yn Nwyran, Llanfairpwllgwyngyll, yn delio â thân sy’n effeithio’r sgubor a dau dractor a gwrtaith yn yr adeilad.

 

Mae criwiau o Borthaethwy, Bangor, Caernarfon, Benllech a Chaergybi yno ar ôl derbyn yr alwad wreiddiol am 10.28 o’r gloch y bore yma (dydd Gwener Mehefin 23).

 

Mae’r tân wedi ei gyfyngu i adeilad y sgubor.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen