Tân ar safle hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych

Postiwyd 02/06/2017 08:22:34

Mynychodd criwiau dân ar safle hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych am 03.04am fore heddiw (Dydd Gwener 2il Mehefin).

 

Mynychodd mwy na 40 o diffoddwyr tân o Ddinbych, Rhuthun, y Rhyl, Treffynnon, Abergele, Cerrigydrudion a’r Wyddgrug y digwyddiad yn ystod y nos.

 

Mae to yr adeilad wedi cwympo gan adael yr adeilad mewn cyflwr anniogel. Bydd diffoddwyr tân ar y safle am beth amser er mwyn diffodd y tân.

 

Gofynnir i fodurwyr osgoi’r ardal er mwyn caniatáu i’r gwasanaethau argyfwng ddelio â’r digwyddiad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen