Tân mewn ysgubor yn Llanfairtalhaiarn

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn delio gyda thân mewn ysgubor yn Llanfairtalhaiarn ar ôl cael eu galw allan neithiwr (Nos Sul 10fed Rhagfyr) am 7.34pm ac maent yn dal i fod yn y fan a’r lle'r bore yma.

Roedd y tân yn cynnwys da byw, gwair a gwellt ac roedd yn rhaid i un dyn gael archwiliad rhagofalol gan barafeddygon yn y fan a’r lle oherwydd ei fod wedi anadlu mwg.

Llwyddodd y diffoddwyr tân i achub rhywfaint o’r da byw.

Roedd sawl peiriant yn bresennol i ddarparu cymorth drwy gydol y nos.

Mae dau beiriant yn dal i fod yn bresennol yn tampio’r tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen