Tân mewn ysgubor yn Llanfairtalhaiarn

Postiwyd 11/12/2017 10:21:40

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn delio gyda thân mewn ysgubor yn Llanfairtalhaiarn ar ôl cael eu galw allan neithiwr (Nos Sul 10fed Rhagfyr) am 7.34pm ac maent yn dal i fod yn y fan a’r lle'r bore yma.

Roedd y tân yn cynnwys da byw, gwair a gwellt ac roedd yn rhaid i un dyn gael archwiliad rhagofalol gan barafeddygon yn y fan a’r lle oherwydd ei fod wedi anadlu mwg.

Llwyddodd y diffoddwyr tân i achub rhywfaint o’r da byw.

Roedd sawl peiriant yn bresennol i ddarparu cymorth drwy gydol y nos.

Mae dau beiriant yn dal i fod yn bresennol yn tampio’r tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen