Digwyddiad yn Eryri

Postiwyd 09/08/2016 14:32:53
Mae gwasanaethau brys wedi bod yn delio â digwyddiad yn ymwneud â hofrennydd ar Eryri - cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei galw i'r safle am 13.43 awr.
Bu'r digwyddiad yn ardal Yr Aran ac roedd yn cynnwys hofrennydd milwrol a oedd wedi glanio yn rhagofalus.
Diolch byth bod pob un o'r chwe criw yn ddianaf ac wedi eu trosglwyddo i lawr yn ddiogel.
Dilynwch @NWPolice am wybodaeth ar y digwyddiad.
 
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen