Tân angheuol mewn ty yn Rhostryfan, Caernarfon

Postiwyd 18/04/2016 15:54:50

Mae gwr wedi marw ar ôl tân mewn eiddo yn Rhostryfan, Caernarfon neithiwr (nos Sadwrn, Ebrill 16).

Yn fuan ar ôl 7pm galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i dân mewn ty ar ôl i aelodau o'r cyhoedd dorri i mewn a chanfod yr eiddo yn llawn mwg.

Mynychodd dau beiriant tân o Gaernarfon, a defnyddiodd diffoddwyr tân offer anadlu a phibell ddwr  i ddelio â'r tân. Roedd Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd yn bresennol.

Trist adrodd bod corff dyn a chi anwes wedi eu darganfod mewn llofft ar lawr daear yr eiddo.

Mae achos y tân yn cael ei archwilio ar hyn o bryd.

Nid oes unrhyw fanylion pellach ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen