Digwyddiad ger Corwen

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân ar hyn o bryd yn bresennol mewn digwyddiad traffig ffordd ym Mryneglwys ger Corwen ar ôl i'r ystafell reoli dderbyn galwad am 13.20 o'r gloch.

 

Mae criwiau o Wrecsam yn bresennol yn y digwyddiad, sy'n cynnwys cludwr tanwydd mawr. Mae gwaith yn cael ei wneud i ddiogelu'r tanwydd.

 

Mae'r A5104 wedi ei chau o ganlyniad ac mae Heddlu Gogledd Cymru yn rheoli traffig. Gofynnir i bobl osgoi'r ardal.

 

Nid oes unrhyw fanylion pellach ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen