Gwahoddiad arbennig i bobl hŷn ‘fwynhau paned am ddim’

Postiwyd 22/09/2015 09:35:56

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrth ei fodd ei fod yn cynnal diwrnod arbennig ar gyfer pobl hŷn Ddydd Iau 1af Hydref, 2015 yng Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl – mae’n gwahodd pobl i ddod i gael paned am ddim a lledaenu’r gair ar ddiogelwch tân.

Dyma fenter newydd ar gyfer pobl hŷn yn benodol - sydd yn gynulleidfa fregus - i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ac i roi cyngor ar gadw’n ddiogel yn y cartref.

Bydd y diwrnod yn cychwyn yng Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl am 9:30am ac mae’n agored i bobl hŷn.

Bydd paned a bisgedi ar gael a bydd cyfle i bobl siarad gyda diffoddwyr tân a staff cefnogol am ddiogelwch tân yn y cartref.

Byddwn yn trafod nifer o negeson pwysig am ddiogelwch tân dros baned – megis yr adnoddau sydd ar gael gan y gwasanaeth tân ac achub ar gyfer pobl hŷn sydd gan nam ar eu golwg neu nam ar eu clyw nad ydynt eisoes yn ymwybodol ohonynt.

Ar ôl trafod diogelwch yn y cartref bydd cyfle i’r gwesteion arbennig gael gweld yr orsaf dân weithredol.  Bydd cyfle i weld y peiriannau tân a gedwir yn y Rhyl a’r offer a ddefnyddir.  Bydd hefyd gyfle iddynt gwrdd â’r diffoddwyr tân eu hunain.

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych, "Rydym yn edrych ymlaen at gael croesawu’r genhedlaeth hŷn i Orsaf Dân Gymunedol y Rhyl. Rydym yn gweithio’n gale di wneud yn siŵr bod y cyhoedd ar draws pob grŵp oedran yn cael gafael ar wybodaeth hanfodol yn ymwneud â diogelwch tân.

"Dyma fydd y tro cyntaf i ni gynnal digwyddiad o’r fath mewn gorsaf dân, a bydd yn gyfle da i gwrdd ag ymwelwyr yn anffurfiol dros baned.

"Bydd pawb hefyd yn cael bocs o fagiau te sydd wedi eu hargraffu’n arbennig i fynd adref gyda hwy fel y gallant barhau i ledaenu’r gair am ddiogelwch tân a’r gefnogaeth yr ydym ni’n ei gynnig dros baned gyda’u teulu a’u ffrindiau."

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Diwrnod Pobl Hŷn cysylltwch ag Eleri Jones, Gweithiwr Cefnogi Diogelwch yn y Cartref ar e-bost eleri.jones@gwastan-gogcymru.org.uk neu dros y ffôn 01745343431

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen