Ffenics yn tanio dychymyg ieuenctid Wrecsam

Postiwyd 09/10/2015 09:26:24

Cymerodd bobl ifanc lleol ran yng nghwrs arloesol Ffenics Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr wythnos ddiwethaf.

 

Mae’r prosiect Ffenics yn gwrs wedi ei gynllunio i gynorthwyo gydag ailgyfeirio egni pobl ifanc tuag at weithgareddau cynhyrchiol a gwerth chweil a fydd yn cynorthwyo i integreiddio’r unigolion gyda’u cyfoedion a’u cymunedau.

 

Cynhaliwyd y cwrs yng Ngorsaf Dân y Waun.

 

Meddai Pam Roberts, Cydgysylltydd Ffenics: “Rwy’n falch o ddweud bod hwn wedi bod yn llwyddiant mawr arall i’r prosiect cyffrous hwn.

 

“Nod y cwrs yw cynorthwyo’r bobl ifanc i gymell eu hunain a theimlo'n gadarnhaol ynglŷn â nhw eu hunain, sydd yn ei dro yn eu gwneud yn well dinasyddion.

 

"Rydym yn gobeithio y bydd y bobl ifanc yn teimlo eu bod wedi cael rywbeth cadarnhaol o brosiect Ffenics, a theimlo y bydd o fudd iddyn’ nhw yn y dyfodol.”

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen