Cwpl oedrannus yn dianc o dân yn y Rhyl

Postiwyd 12/01/2015 14:10:36

 

Cafodd cwpl oedrannus ddihangfa lwcus yn dilyn tân yn eu cartref.

 

Cafodd dau beiriant ei anfon o'r Rhyl i'r digwyddiad am 20.22 o'r gloch Ddydd Sul (11eg Ionawr), ac roedd y tân dan reolaeth erbyn 20.49 o'r gloch.

 

Llwyddodd y cwpl i fynd allan o'r adeilad cyn i'r gwasanaeth tân ac achub gyrraedd.

 

Credir bod y tân wedi ei achosi gan liain sychu llestri a oedd wedi cael ei roi yn y ficrodon, ac wedi gorboethi o ganlyniad.  Cafodd y lliain ei roi mewn bag plastig, ac fe achosodd gwres y lliain i'r bag plastig fynd ar dân. Fe ledaenodd y tân i ddwy ystafell yn yr eiddo.

 

Ni ledaenodd y tân ymhellach na'r gegin a'r ystafell haul.

 

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr Diogelwch y Sir:

 

"Roedd y trigolion hyn yn lwcus iawn eu bod wedi llwyddo i fynd allan yn ddianaf ar y cyfan. Cafodd y dyn driniaeth ragofalol gan barafeddygon.  Mae'n hynod bwysig eich bod yn defnyddio cyfarpar trydan yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ac nad ydych yn eu camddefnyddio; fe all eitemau orboethi yn hawdd iawn yn y ficrodon oni bai eich bod yn cymryd gofal."

 

"Roedd y cwpl yn ffodus iawn eu bod wedi derbyn rhybudd gan larwm mwg, a oedd wedi ei osod gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dilyn archwiliad diogelwch tân yn y cartref ym mis Mawrth y llynedd, a'u galluogodd i ddianc yn ddianaf. Mae'r digwyddiad yn dangos pa mor bwysig yw hi i bobl osod larymau mwg a'u profi yn rheolaidd - unwaith yr wythnos yw ein cyngor ni."

 

Mae larymau mwg yn achub bywydau. Am ragor o wybodaeth am ddiogelwch tân ac am gyfle i gael gosod larymau mwg yn rhad ac am ddim yn eich cartref, cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am archwiliad diogelwch tân yn y cartref am ddim.

 

I gofrestru, galwch ein llinell rhadffôn 24 awr 0800 169 1234 neu ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk, ewch i www.gwastan-gogcymru.org.ukl neu anfonwch neges destun i 88365, gan ddechrau'r neges gyda'r gair HFSC. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter gan ddefnyddio #DyddMawrthProfi i gael negeseuon fydd yn eich hatgoffa i brofi'ch larwm mwg

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen