Gwasanaethau tân ac achub yn ymuno â’r ymgyrch larwm tân newydd

Postiwyd 24/07/2012 14:10:36

Mae'r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru wedi uno er mwyn lansio cyfleuster newydd ar-lein i hybu pobl i gael larwm tân a helpu i achub bywydau.

Mae aelodau'r cyhoedd eisoes yn gallu ffonio 0800 169 1234 i wneud cais am archwiliad diogelwch tân am ddim yn y cartref, ond nawr mae gwefan newydd yn cael ei lansio fydd yn ei gwneud yn haws i drigolion gadw'n ddiogel rhag tân.

Yn fwy na hynny, mae'r gwasanaeth newydd yn cyd-fynd â ffonau deallus, fel y gall pobl gofrestru yn unrhyw le.

Caiff www.freesmokealarm.co.uk ei lansio heddiw (25ain Gorffennaf) yn Sioe Frenhinol Cymru, a bydd unrhyw un sy'n galw heibio i stondin y gwasanaeth tân ac achub, yn gallu ymuno ar-lein i gofrestru am archwiliad am ddim - neu sganio cod ymateb cyflym a chofrestru gan ddefnyddio ffôn deallus.

Dywedodd Martin Henderson o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, sef arweinydd cyfathrebiadau ar gyfer Cymdeithas y Penaethiaid Tân yng Nghymru, "Rydym wedi dod at ein gilydd eto i gyflwyno un neges gref i drigolion Cymru bod larymau tân yn achub bywydau.

"Mae gan y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru un nod cyffredin sydd wrth wraidd popeth a wnawn - gweithio gyda'n gilydd i greu Cymru fwy diogel.

"O gofio hyn, yn ogystal â chyfoeth o enghreifftiau o gydweithio sydd eisoes ar y gweill ledled Cymru, rydym wedi lansio'r cyfleuster newydd hwn i'w gwneud hi'n haws i unrhyw un yng Nghymru gysylltu â'u gwasanaeth tân ac achub lleol i drefnu ymweliad diogelwch tân yn y cartref.

"Mae'r safle newydd yma yn ein galluogi i weithio gyda'n gilydd i dynnu sylw at bwysigrwydd archwiliad diogelwch tân yn y cartref, gan roi un llais i'r negeseuon allai achub bywydau, gan obeithio y bydd hwnnw'n llais cryf ac amlwg.

"Cafod y safle ei beilota yng Ngogledd Cymru lle mae eisoes wedi ei sefydlu o fewn graddfeydd peiriannau chwilio. Oherwydd bod trigolion yn gallu mynd yn syth at y safle hwn, mae llai o waith clicio rhwng y syniad a chyflwyno'r gwasanaeth - gan roi gwell profiad i'r cwsmer. A gellir cael mynediad ato drwy'r prif wefannau unigol gan y tri gwasanaeth tân ac achub.

"Mae'r swyddogaeth ychwanegol ar ffonau deallus yn galluogi trigolion i gofrestru ar gyfer archwiliad diogelwch tân yn y cartref am ddim, tra byddant o gwmpas y lle. Y gobaith yw y bydd hyn yn ein rhoi ar flaen y gad gyda'r dechnoleg gyfoes i greu cyswllt â'n cymunedau."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen