Jacqueline yn ennill yr hamper Nadolig wedi’r ymgyrch coginio

Postiwyd 20/12/2012 14:10:36

Mae un preswylydd lwcus, Jacqueline Naylor, wedi derbyn hamper Nadolig  gan staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dilyn ymgyrch poblogaidd yn ardal Wrecsam i leihau nifer y tanau cegin.

Yn ystod ail ran yr ymgyrch 'Gwylia'r Cloc - Neu bydd Fflamau Toc!' bu staff o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ymweld ag archfarchnadoedd yn ystod mis Hydref, Tachwedd a Rhagfyr, gan rannu cyngor ac amseryddion cegin am ddim i filoedd o siopwyr.  Roedd hyn yn dilyn rhan gyntaf yr ymgyrch a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Er mwyn derbyn yr amseryddion cegin roedd yn rhaid i siopwyr gwblhau cwis - ac roedd cyfle i bawb a gwblhaodd y cwis ennill hamper o fwydydd Nadoligaidd moethus.

Fe gwblhaodd Jacqueline Naylor o Wersyllt y cwis wrth siopa yn Asda a'i henw hi a ddewiswyd ar hap. Meddai: "Dwi wrth fy modd mod i wedi ennill yr hamper ac rydw i'n meddwl bod yr ymgyrch yn ffordd dda iawn o rannu'r neges â phobl.

"Fe wnes i gofrestru am archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn ogystal wrth i mi gwblhau'r cwis.  Roedd yr ymweld yn help i dawelu meddwl rhywun, ac fe wnes i ddysgu llawer o'r cynghorion a rannwyd.  Rydw i'n argymell bod pawb yn trefnu ymweliad ac rydw i mor falch mod i wedi cwblhau'r cwis pan oeddwn yn siopa!"

Meddai Paul Whybro, Rheolwr Diogelwch Cymunedol  ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint:

"Mae tanau cegin wedi bod yn broblem ers rhai blynyddoedd bellach - y llynedd roedd 58% o'r holl danau damweiniol yn ardal Wrecsam wedi eu hachosi gan goginio bwyd.

"Fel rhan o'r ymgyrch bu staff yn ymweld ag archfarchnadoedd i amlygu'r peryglon o beidio â chanolbwyntio wrth goginio a gadel bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno.

"Dro ar ôl tro rydym yn cael ein galw i nifer o danau yn y cartref sydd wedi cychwyn yn y gegin - mae'n hawdd iawn anghofio am fwyd sy'n coginio, yn enwedig os ydych wedi blino, wedi bod yn yfed neu os digwydd i rywbeth dynnu eich sylw.  Gall arwain at ganlyniadau trychinebus.

"Felly gwrandwch ar ein cyngor a choginiwch yn ddiogel a chofiwch - mae larymau mwg yn achub bywydau.  Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref galwch ein llinell rhadffôn 24 awr ar 0800 169 1234.

Dyma air i gall am ddiogelwch tân yn y gegin:

Os oes raid i chi adael y gegin cofiwch dynnu'r bwyd oddi ar y gwres

  • Peidiwch â defnyddio matsis neu danwyr i gynnau poptai nwy.  Mae dyfeisiadau tanio yn llawer mwy diogel.  
  • Gwnewch yn siŵr bod coesau eich sosbenni wedi eu troi at i mewn ac nad ydynt yn mynd dros ochr y popty
  • Cadwch y popty, hob a'r gridyll yn lân - gall saim fynd ar dân yn hawdd iawn  
  • Peidiwch byth â hongian dim byd i sychu uwch ben y popty
  • Cymrwch ofal os ydych yn gwisgo dillad llac rhag ofn iddynt fynd ar dân
  • Unwaith y byddwch wedi gorffen coginio cofiwch ddiffodd popeth
  • Diffoddwch yr holl gyfarpar trydanol os nad ydych yn eu defnyddio
  • Peidiwch byth â defnyddio sosban sglodio - defnyddiwch ffrïwr saim dwfn sydd gan thermostat i reoli'r gwres
  • Gosodwch larymau mwg - maent ar gael yn rhad ac am ddim ac maent yn arbed bywydau."
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen