Baner yn hyrwyddo diogelwch tan gwyllt a chalan gaeaf

Nosweithiau Tân Gwyllt

Y cyngor gorau posib y gallwn ni ei roi i chwi yw eich hannog i fynd i arddangosfa dân gwyllt leol yn hytrach na pheryglu eich hun drwy gynnau coelcerth  neu dân gwyllt adref.

Dyma restr o'r arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi eu trefnu gan Ddiffoddwyr Tân yng ngogledd Cymru:  

Yr Wyddgrug - Nos Fawrth 5ed Tachwedd yng Nghlwb Pêl-droed Mold Alex am 6.30pm. £3 i oedolion a  £2 i blant dan 16.

Y Rhyl - Nos Fawrth 5ed Tachwedd yn y Cae Sioe am 7.30pm

Bwcle - Nos Fawrth 5ed Tachwedd yn Higher Common, Hawkesbury Road am 6pm. Mynediad am ddim.

Bae Colwyn - Nos Fawrth 5ed Tachwedd yn Parc Eirias am 7.15pm.

Corwen - Nos Fawrth 5ed Tachwedd yn War Memorial Park, Corwen am 6pm.

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio tân gwyllt neu drefnu arddangosfa eich hun, cliciwch yma am gyngor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu cynnau tân gwyllt neu goelcerth eich hun, cliciwch yma am gyngor.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen