Baner yn hyrwyddo diogelwch tan gwyllt a chalan gaeaf

Nosweithiau Tân Gwyllt

Y cyngor gorau posib y gallwn ni ei roi i chwi yw eich hannog i fynd i arddangosfa dân gwyllt leol yn hytrach na pheryglu eich hun drwy gynnau coelcerth  neu dân gwyllt adref.

 

Dyma restr o arddangosfeydd tân gwyllt yng Ngogledd Cymru:

 

Glannau Dyfrdwy - Nos Lun 5ed o Dachwedd yng nghanolfan hamdden Glannau Dyfrdwy

 

Yr Wyddgrug - Nos Lun 5ed o Dachwedd yng nghlwb Pel Droed Mold Alex 6.00yh

 

Y Rhyl - Cae Sioe Nos Lun 5ed o Dachwedd 7.30yh

 

Bae Colwyn - Nos Lun 5ed o Dachwedd Parc Eirias 7.00yh

 

Corwen - Nos Lun 5ed o Dachwedd yn y cae chwarae

 

Y Waun - Nos Lun 5ed o Dachwedd yn yr AAA 6.00yh

 

Bwcle -  Nos Lun 5ed o Dachwedd  Comin Uwch, Ffordd Hawkesbury

 

Biwmares - YN WREIDDIOL ar Ddydd Sawrn 3ydd o Dachwedd, Pier Biwmares 7.00yh ond NAWR wedi ei ohirio am wythnos 

 

 

 

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu cynnau tân gwyllt neu goelcerth eich hun, cliciwch yma am gyngor.  

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen