Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Dogfennau Canllaw

Er mwyn cynorthwyo busnesau i gydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau canllaw.

Cliciwch yma i edrych ar neu lawrlwytho'r canllawiau perthnasol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Goledd Cymru wedi cynhyrchu nifer o ddogfennau a fydd yn eich cynorthwyo  i wneud penderfyniad gwybodus ar nifer o bynciau yn ymwneud â diogelwch tân.

 

At hyn, rydym wedi cynnwys nifer o ddogfennau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan  asiantaethau eraill sydd yn rhannu gwybodaeth am arferion gorau ar gyfer y sectorau canlynol:-

 

Mae canllawiau Cydgysylltwyr Gwasanaethau Rheoliadol yr Awdurdodau Lleol (LACORS) ar Ddiogelwch Tân -  Tai - yn berthnasol i letyau preswyl, ac y mae'n addas ar gyfer landlordiaid, asiantaethau rheoli, tenantiaid a gofodwyr.

 

A oes gennych chi westeion sy'n talu? - Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth syml i berchnogion lletyau gwely a brecwast bychan,  gwestai, lletyau hunan arlwyo a thafarnau sy'n cynnig llety i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

 

Diogelwch Tân mewn tai neu fflatiau sy'n cael eu defnyddio i ofalu am blant - Canllaw i helpu pobl sydd yn gofalu am blant i wneud yn siwr bod eu tai neu fflatiau yn ddiogel rhag tân a'u bod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen