Gwarchod Plant

Mae taflen wybodaeth wedi cael ei gynhyrchu gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Tân gyda'r bwriad o gynorthwyo gwarchodwyr plant i wneud yn siŵr fod eu tai a'u fflatiau'n ddiogel rhag tân a'u bod yn cydymffurfio gyda'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru'n cefnogi'r canllawiau'n llawn.

Mae'r llyfryn wedi ei rannu i'r penawdau canlynol;

- Lleihau'r risg o dân
- Larymau mwg
- Offer diffodd tân a llwybrau dianc
- Cynllun dianc
- Materion cyfreithiol

I lawrlwytho fersiwn PDF o'r canllaw, cliciwch yma

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen