Sut i fynychu gweithdai am ddim

Bydd argaeledd cyfyngedig ar y gweithdai a ddarperir a bydd llefydd yn cael eu cadw ar sail 'cyntaf i'r felin'. Byddan nhw'n cael eu cynnal yn Swyddfeydd Diogelwch Cymunedol a Gorsafoedd Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Dim dyddiadau penodol ar hyn o bryd.

Os hoffech fynegi diddordeb mynychu gweithdy neu angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Addysg i Fusnesau.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen