Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Yn eich busnes

Amdanom ni 

Rôl Tîm Addysgu i Fusnesau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yw darparu gwybodaeth ac arweiniad i fusnesau a'r sector fasnachol yng Ngogledd Cymru ar sut i leihau'r y risg o dân ar eu safleoedd. Mae'r  tîm hefyd yn codi ymwybyddiaeth o, ac yn sicrhau chydymffurfiad â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn y sector fusnes.

Er mwyn cyflawni'r nod yma, bydd y Tîm Addysg i Fusnesau yn:-

  1. Ymgysylltu gyda grwpiau o'r sector busnes ar gais, er mwyn hyrwyddo diogelwch tân
  2. Adnabod grwpiau i ymgysylltu gyda hwy a chynnig addysg ar eu cyfer
  3. Darparu gweithdai AM DDIM er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r gofynion deddfwriaethol
  4. Gweithio i leihau achosion o dân mewn safleoedd masnachol

Bydd y tîm yn cefnogi'r gymuned fusnes i gyflawni'r safonau tân gofynnol.

Cliciwch yma i weld taflen sy'n rhoi cyfarwyddyd ynghylch diogelwch tân ar gyfer busnesau yn ystod cyfnodau  o weithredu diwydiannol.

Manylion Cyswllt

Mae'r tîm yn rhan o'r Adran Diogelwch Tân ar gyfer Busnesau sydd wedi ei leoli yn y Rhyl

Y Tîm Addysg i Fusnesau
 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 Adran Diogelwch Tân ar gyfer Busnesau
 Ffordd y Glannau
 Y Rhyl
 Sir Ddinbych
 LL18 3PL

Rhif ffôn : - 01745 535250
 

Cliciwch yma i gysylltu â ni drwy e-bost 

 

Mae dau aelod yn gweithio yn y tîm ar hyn o bryd sef:

Tim Owen
Rheolwr Addysg i Fusnesau
E-bost

Alastair Horton
Ymgynghorydd Addysg i Fusnesau
E-bost

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen