Pryd wnaethoch chi wirio eich larwm mwg ddiwethaf?

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnig larymau mwg AM DDIM yn ogystal â'u gosod. Bydd yr archwiliad diogelwch yn y cartref yma'n eich cadw'n ddiogel rhag tân.

Mae'r archwiliad diogel ac iach AM DDIM yn cymryd tua 20 munud ac fe'i trefnir ar amser cyfleus i chi. Bydd staff hyfforddedig y gwasanaeth tân ac achub, sy'n cario cerdyn adnabod bob amser, yn:

  • Cyflenwi ac yn gosod larymau mwg i achub bywydau yn eich cartref neu yn sicrhau fod y larymau sydd gennych yn barod yn gweithio'n iawn
  • Darparu cyngor ynglyn â sut i gadw eich cartref yn ddiogel rhag tân
  • Eich helpu i baratoi cynllun dianc er mwyn i chi a'ch teulu allu gadael yr eiddo pe digwyddai tân
  • Darparu offer arbenigol ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw
  • Asesu i weld a ydych yn perthyn i'r categori risg uchel a pe byddech yn elwa o offer arbenigol i'ch helpu i gadw'n ddiogel rhag tân

Mae'r uchod i gyd AM DDIM, a'r cyfan sydd angen ei wneud yw:

  • Llenwi'r ffurflen hon ar y we
  • Ein ffonio ni ar 0800 169 1234 unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos i gofrestru
  • Anfonwch e-bost i ni drwy ddefnyddio y bocs ar y dde

Gallai gweithredu heddiw olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw.

Dywedodd Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: "Rydym wedi gweld y dinistr y gall tanau ei achosi ac rydym yn gwybod y gallai ychydig o gamau syml fod wedi atal nifer o drasiedïau. Peidiwch â gadael i drasiedi daro'ch teulu chi - rhwystrwch y tân rhag cychwyn yn y lle cyntaf."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen