Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Diogelwch Simnai
Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .
Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai felly mae’n bwysig eich bod chi’n  cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel trwy wneud popeth o fewn eich gallu i leihau’r perygl o dân.
Y prif reswm dros y tanau hyn oedd stofiau maint anghywir neu rai a oedd wedi eu gosod yn wael, simneiau wedi blocio a defnyddio pren gwlyb mewn stofiau coed.
Gallwch gymryd rhagofalon syml i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel rhag tân cyn cynnau tân.
Glanhewch eich simnai!
Cychwynnwch feddwl am ddiogelwch simnai drwy gyflogi glanhawr simnai proffesiynol sydd wedi cofrestru gyda Chymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simnai.  Gall simnai sydd heb ei glanhau’n rheolaidd gynyddu’r risg o dân ac fe all hefyd achosi gwenwyn carbon monocsid.
Dylid glanhau simneiau yn rheolaidd, ac nawr yw’r adeg delfrydol i wneud hynny cyn fisoedd oer y gaeaf a chyn i chi ddechrau defnyddio’ch simnai yn rheolaidd. 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen