Prif Swyddog Tan Simon Smith

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Cast neu Geiniog?

Gyda dathliadau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ar y gorwel, byddwn yn ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru i annog pobl i fynd i ysbryd yr ŵyl gydag Ymgyrch BANG (Bydda’n Gall ar Noson Guto).
Fel rhan o’r ymgyrch mae llu o weithgareddau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt yn cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i ymgysylltu gyda phobl ifanc.

Cadwch yn ddiogel

Pob blwyddyn, mae llawer iawn o bobl yn cael eu hanafu neu losgi yn ystod y tymor tân gwyllt wrth gynnal coelcerthi a thân gwyllt.

Cofiwch ei bod hi’n anghyfreithlon gwerthu tân gwyllt i unrhyw un o dan ddeunaw oed, ac mae rhai mathau o dân gwyllt wedi cael eu gwahardd rhag cael eu gwerthu i’r cyhoedd. Mae taflu tân gwyllt i ganol mannau cyhoeddus hefyd yn anghyfreithlon – gallwch wynebu dirwy o hyd at £5,000

Ewch i noson gymunedol

Rydym ni’n cynghori’r cyhoedd i gadw’n ddiogel drwy fynd i noson gymunedol – maent yn darparu adloniant am bris teg ac yn golygu na fydd teuluoedd yn peryglu eu hunain drwy gynnau coelcerthi a thân gwyllt yn yr ardd gefn.

Bydd manylion y coelcerthi a nosweithiau tân gwyllt sydd wedi cael eu trefnu yng Ngogledd Cymru yn cael eu postio yma pan fydd yr wybodaeth ar gael.

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen