Prif Swyddog Tan Simon Smith

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Gwneud i bob cyswllt gyfrif

Rydym ni wedi ymrwymo i amddiffyn y gymuned gyfan, a gweithio gyda phartneriaid i gadw pobl yn ddiogel ac iach.

Fel rhan o hyn, rydym ni’n cefnogi’r fenter gwneud i bob cyswllt gyfrif (MECC) wrth ein gwaith o ddydd i ddydd.

Mae MECC yn ffordd o newid ymddygiad trwy fanteisio ar y cyswllt y mae sefydliadau a phobl yn ei gael gyda’i gilydd bob dydd i annog newid mewn ymddygiad sydd yn mynd i gael effaith bositif ar iechyd a lles unigolion, cymunedau a phoblogaethau.

Mae ein hymrwymiad i MECC yn golygu bob staff y gwasanaeth tân ac achub yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i siarad gyda rhywun i’w cefnogi i wneud dewisiadau iachach.

Ceir rhagor o wybodaeth yma am yr asiantaethau yr ydym ni’n cyfeirio pobl atynt.

Cadwch yn ddiogel!

Mae twrnamaint rygbi’r chwe gwlad wedi cychwyn fis yma, ac mae’n bosib y bydd cefnogwyr yn mwynhau’r gemau dros beint yn y dafarn neu’n yfed ychydig o ganiau yn y cartref wrth wylio, teimlaf felly ei bod hi’n briodol i mi rannu gair i gall gyda chi i’ch cadw chi a’ch teulu yn ddiogel.

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw at danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

Gwneud i bob cyswllt gyfrif

Rydym ni wedi ymrwymo i amddiffyn y gymuned gyfan, a gweithio gyda phartneriaid i gadw pobl yn ddiogel ac iach.

Fel rhan o hyn, rydym ni’n cefnogi’r fenter gwneud i bob cyswllt gyfrif (MECC) wrth ein gwaith o ddydd i ddydd.

Mae MECC yn ffordd o newid ymddygiad trwy fanteisio ar y cyswllt y mae sefydliadau a phobl yn ei gael gyda’i gilydd bob dydd i annog newid mewn ymddygiad sydd yn mynd i gael effaith bositif ar iechyd a lles unigolion, cymunedau a phoblogaethau.

Mae ein hymrwymiad i MECC yn golygu bob staff y gwasanaeth tân ac achub yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i siarad gyda rhywun i’w cefnogi i wneud dewisiadau iachach.

Ceir rhagor o wybodaeth yma am yr asiantaethau yr ydym ni’n cyfeirio pobl atynt.

Cadwch yn ddiogel!

Mae twrnamaint rygbi’r chwe gwlad wedi cychwyn fis yma, ac mae’n bosib y bydd cefnogwyr yn mwynhau’r gemau dros beint yn y dafarn neu’n yfed ychydig o ganiau yn y cartref wrth wylio, teimlaf felly ei bod hi’n briodol i mi rannu gair i gall gyda chi i’ch cadw chi a’ch teulu yn ddiogel.

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw at danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag mewn unrhyw ystafell arall yn y cartref. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar drigolion i gadw llygaid ar fwyd sydd yn coginio i atal cawlach wrth y stof pan maent dan ddylanwad alcohol.

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fel Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog ar y gorwel, bydd nifer o gogyddion llai profiadol yn rhoi cynnig ar baratoi pryd i’w hanwyliaid, felly da chi cymrwch bwyll yn y gegin a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cofio’r achlysur am y rhesymau cywir!.

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag mewn unrhyw ystafell arall yn y cartref. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar drigolion i gadw llygaid ar fwyd sydd yn coginio i atal cawlach wrth y stof pan maent dan ddylanwad alcohol.

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fel Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog ar y gorwel, bydd nifer o gogyddion llai profiadol yn rhoi cynnig ar baratoi pryd i’w hanwyliaid, felly da chi cymrwch bwyll yn y gegin a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cofio’r achlysur am y rhesymau cywir!.

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen