Simon Glyn

Y Cynghorydd Simon Glyn

Coed Anna
Nanhoron
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8PR

cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 4

Cafwyd ymddiheuriad

 5

Absennol, dim ymddiheuriad

 4

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen