Nigel Smith

Y Cynghorydd Nigel Smith

Abbeydale
57 Clwyd Park
Bae Cinmel
Conwy
LL18 5EJ

cllr.nigel.smith@conwy.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 7

Cafwyd ymddiheuriad

 5

Absennol, dim ymddiheuriad

 1

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen