J Rodney Skelland

Y Cynghorydd J Rodney Skelland

Willington Cross Farm
Willington
Malpas
Cheshire
SY14 7NA

rodney.skelland@wrexham.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio.

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13 

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 12

Cafwyd ymddiheuriad

 0

Absennol, dim ymddiheuriad

 1

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen