Recriwtio

Swyddi

Swyddog Cydymffurfiaeth

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Cydymffurfiaeth. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Manyleb Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU HANNER DYDD 25.06.2021

Cefnogi Diogelwch Yn Y Cartref x 2

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cefnogi Diogelwch Yn Y Cartref x 2. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Manyleb Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU HANNER DYDD 14.06.2021

Swyddog Cefnogi TGCh X 2

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Cefnogi TGCh X 2. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld yr Hysbyseb llawn, Disgrifiad Swydd, Manyleb Person a’r Pecyn Cais. DYDDIAD CAU HANNER DYDD 21.06.2021

Diffoddwyr Tân Rhan Amser (Ar-Alwad)

Postiwyd: Dyddiad Cau:

Nid oes gan y Gwasanaeth restr sefydlog o orsafoedd tân sy’n recriwtio ar hyn o bryd gan y bydd hyn yn newid trwy gydol y cyfnod cofrestru agored. 

Yn ystod y cyfnod cofrestru agored, bydd y Gwasanaeth yn arolygu ei lefelau staffio ac argaeledd criwiau ei 44 gorsaf dân yn rheolaidd yn unol ag anghenion y Gwasanaeth a’r cymunedau yr ydym ni'n eu gwasanaethu. Mae’r broses arolygu rheolaidd yma'n sicrhau ein bod ni'n recriwtio’r bobl iawn, yn y  llefydd iawn, ar yr adeg iawn. 

Fe’ch gwahoddir i gofrestru eich diddordeb yn y broses recriwtio ar gyfer unrhyw un o’n 44 gorsaf dân nawr, ac unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y Gwasanaeth yn cadw mewn cysylltiad â chi ac y rhoi diweddiaradau rheolaidd i chi ar y broses o recriwtio Diffoddwyr Tân Rhan Amser.

Mwy o wybodaeth am Diffoddwyr Tân Rhan Amser (Ar-Alwad)

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen