Prentisiaeth Diffoddwr Tân Gweithredol

CADWCH LYGAD AR EIN ADRAN SWYDDI GWAG DIWEDDARAF AM CYFLEOEDD PRENTISIAETHAU

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig cyfle i bobl ifanc sydd yn byw yng Ngogledd Cymru gwblhau cynllun Prentisiaeth Diffoddwr Tân Gweithredol dros gyfnod o dair blynedd.

Mae Diffoddwyr Tân dan Brentisiaeth yn chwarae rôl allweddol yn y dasg o amddiffyn ein cymunedau, ac maent yn gwneud llawer mwy na diffodd tanau yn unig. Mae’n Prentisiaid hefyd yn cefnogi’n gwasanaeth brys mewn amryw o ffyrdd gwahanol – achub pobl o ddamweiniau traffig, delio gyda llifogydd a chlirio gollyngiadau cemegol.

Ond yn bwysicach fyth, mae’n Diffoddwyr Tân dan Brentisiaeth yn ein helpu i atal digwyddiadau rhag digwydd yn y lle cyntaf trwy ddarparu rhaglenni ymwybyddiaeth yn ymwneud â materion a datrysiadau diogelwch tân.

Mae’r prentis yn aelod pwysig o’r tîm, sydd yn eu cefnogi i ddarparu gwasanaeth effeithiol drwy gynnal safonau uchel o ran perfformiad a chyfrannu tuag at ddatblygiad eu cydweithwyr.

Cymwyseddau a sgiliau i’w harddangos 

Mae’n rhaid i brentisiaid fod rhwng 18 a 24 mlwydd oed
Gallu cwblhau’r Profion Cenedlaethol i Ddiffoddwyr Tân yn llwyddiannus – profion Dawn a Ffitrwydd
Pasio Archwiliad Meddygol y Gwasanaeth ar gyfer aelodau newydd
Y gallu i fynychu’r coleg ar ddyddiadau ac amseroedd penodol yn ôl y galw
Cymraeg Lefel 2 Siarad a Gwrando - Mynnir eich bod yn gallu deall hanfodion sgwrs yn y gweithle. Ymateb i ofynion syml yn ymwneud â’r swydd a cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau syml a deall ymatebiadau syml. Mynegi rhywfaint o’ch barn cyn belled bod y pwnc yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml.

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen