Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Cynllunio Gwella

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bob amser yn agored i newid ac yn ymdrechu i ddarganfod ffyrdd gwell o amddiffyn cymunedau lleol a'r amgylchedd ehangach.

Darllenwch isod i gael gwybod mwy am ein cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol.

2019 - 2020

Cynllun Gwella a Llesiant 2019 - 2020

2018 - 2019

Crynodeb o Berfformiad 2018-19

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2018-2019              

Cynllun Gwella a Llesiant 2018 -2019


Isod mae ein cynlluniau o'r gorffennol

2017 - 2018

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2017 - 2018
Cynllun Cyfunol ar gyfer Gwella a Llesiant

2016 - 2017

Crynodeb o Berfformiad 2016 - 2017
Asesiad Perfformiad Blynyddol 2016 -2017
Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 

2015 - 2016

Crynodeb o Berfformiad 2015 - 16
Hunanasesu Perfformiad 2015-16
Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 2015-16

2014 - 2015

Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 2014-15

2013 - 2014

Crynodeb o Berfformiad 2013 - 14
Cynllun Cyfunol i Leihau Risg a Gwella 2013 - 14
Hunanasesu Perfformiad 2013 - 14

Cysylltwch gyda ni os hoffech dderbyn yr wybodaeth mewn fformat gwahanol neu os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.  Y mae croeso i chi anfon e-bost atom neu ein ffonio ni ar 01745 535250.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen