Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Cyfarfod y Grŵp Gweithredol

Y Grwp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Simon Smith Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Cyfrifol am:
Holl feysydd y Gwasanaeth

 

Richard Fairhead Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:

Darparu Gwasanaethau Gweithredol

Adnoddau Gweithredol

Hyfforddi a Datblygu

Ystafell Reoli

Disgyblu

Cysylltiadau Diwydiannol

Rheoli’r Fflyd

Parhad Busnes

Arweinydd Elusen y Prif Swyddogion Tân

 

Kevin Roberts   Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Diogelwch Tân

PSS/Sicrwydd Gweithredol

Iechyd, Diogelwch a Lles

Cwynion/Gwerthfawrogiadau

Arweinydd NARFF

 

Shân Morris Prif Swyddog Cynorthwyol

Cyfrifol am:

Polisi/Cynllunio Corfforaethol

Gwasanaethau Aelodau/Ysgrifenyddiaeth

Cyfathrebiadau Corfforaethol

Cynllun Iaith Gymraeg

Llywodraethu Gwybodaeth

Archwilio (Perfformiad)

Helen MacArthur Prif Swyddog Cynorthwyol

Cyllid

Gwybodaeth

Rheoli Cyfleustodau

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Caffael

Archwilio (Cyllid)

Prosiect MIS

Arweinydd y Gronfa Les

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen