Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Y mis yma hoffwn amlygu ein cyfleoedd Prentisiaethau a pheryglon tanau sigarét.

Prentisiaethau gyda’r Gwasanaeth

Fel Gwasanaeth, rydym wedi ymrwymo i gyfres o Raglenni Prentisiaeth - yn ddiweddar rydym wedi hysbysebu Prentisiaethau Diffoddwyr Tân, ac ar y funud rydym yn recriwtio Prentisiaethau Fflyd.

Diffoddwch hi, yn Llwyr!

Mis yma bydd  ysmygwr  ar draws y Gogledd yn cael eu hannog i ddiffodd eu sigaréts unwaith ac am byth  i gefnogi Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu - a rydw i yn croesawu’r cynnydd yn y nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi’r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref.

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen