Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Nadolig Diogel a hapus i bawb

Cyfnod i ymlacio a dathlu yng nghwmni teulu a ffrindiau yw’r Nadolig a’r Flwyddyn newydd -  ond mae’n bwysig hefyd  eich bod yn cymryd pwyll arbennig rhag tân yn y cartref.

Fis diwethaf  cawsom ein galw at ddau dân angheuol yn ystod yr un wythnos. Yn drist iawn bu farw dau o bobl yn y tanau hyn. 

Gwyddwn ein bod yn cael ein galw at  fwy o danau o lawer dros gyfnod y Nadolig ac felly rydym yn annog pobl i gymryd pwyll dros yr ŵyl.

Larymau mwg – y gwahaniaeth rhwng byw neu farw

Dengys y ffigyrau nad oes gan nifer o drigolion yng Nghymru larymau mwg - mae’n hawdd gweld sut mae’r ystadegau hyn ynghyd â’r cynnydd mewn achosion o dân dros yr wyl yn gyfuniad peryglus.

Mae ein diffoddwyr tân wedi bod yn llygad dystion i’r modd y gall larymau mwg achub bywydau – fe allant olygu’r gwahaniaeth rhwng byw neu farw.

Yn ein profiad ni, mae pobl sydd yn marw mewn tanau fel ar fer yn cysgu ar adeg y tân. Fe all larwm mwg eich deffro a rhoi cyfle i chi fynd allan a galw am help.

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen