Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

 

Byddwch yn ddiogel yn y cartref y Nadolig hwn

Cyfnod i ymlacio a dathlu yng nghwmni teulu a ffrindiau yw’r Nadolig a’r Flwyddyn newydd -  ond mae’n bwysig hefyd  eich bod yn cymryd pwyll arbennig rhag tân yn y cartref.

Yn gynharach yn y mis, cawsom ein galw i dri thân mewn llai na thair awr ar brynhawn Sadwrn.  Er mai cyfnod i ddathlu yw’r Nadolig, gwyddwn ein bod yn cael ein galw at  fwy o danau o lawer dros yr ŵyl. Hefyd, dengys y ffigyrau diweddaraf nad oes gan nifer o drigolion yng Nghymru larwm mwg - mae’n hawdd gweld sut mae’r ystadegau hyn gyda’i gilydd yn gyfuniad peryglus.

Mae ein diffoddwyr tân wedi bod yn llygad dystion i’r modd y gall larymau mwg achub bywydau – fe allant olygu’r gwahaniaeth rhwng byw neu farw.

Yn ein profiad ni, mae pobl sydd yn marw mewn tanau fel ar fer yn cysgu ar adeg y tân. Fe all larwm mwg eich deffro a rhoi cyfle i chi fynd allan a galw am help.

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen