Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

 

 

 

Diogelwch Calan Gaeaf a Thân Gwyllt

Gyda dathliadau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ar y gorwel, byddwn yn ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru i annog pobl i fynd i ysbryd yr ŵyl gydag Ymgyrch BANG (Bydda’n Gall ar Noson Guto).

Fel rhan o’r ymgyrch mae llu o weithgareddau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt yn cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i ymgysylltu gyda phobl ifanc. 

Pob blwyddyn, mae llawer iawn o bobl yn cael eu hanafu neu losgi yn ystod y tymor tân gwyllt  wrth gynnal coelcerthi a thân gwyllt.

Cofiwch ei bod hi’n anghyfreithlon gwerthu tân gwyllt i unrhyw un o dan ddeunaw oed, ac mae rhai mathau o dân gwyllt wedi cael eu gwahardd rhag cael eu gwerthu i’r cyhoedd.  Mae taflu tân gwyllt i ganol mannau cyhoeddus hefyd yn anghyfreithlon – gallwch wynebu dirwy o hyd at £5,000

Rydym ni’n cynghori’r cyhoedd i gadw’n ddiogel drwy fynd i noson gymunedol – maent yn darparu adloniant am bris teg ac yn golygu na fydd teuluoedd yn peryglu eu hunain drwy gynnau coelcerthi a thân gwyllt yn yr ardd gefn. 

I gael manylion y coelcerthi a nosweithiau tân gwyllt sydd wedi cael eu trefnu yng Ngogledd Cymru cliciwch yma.

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen