Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Y mis yma hoffwn apelio a drigolion i’n helpu ni i fynd i’r afael â’r broblem o danau bwriadol a manteisio ar y cyfle hefyd i amlygu ymwybyddiaeth o foddi a diogelwch dŵr.

Mynd i’r afael â thanau bwriadol

Wrth i’r dyddiau ymestyn a’r tywydd gynhesu, rwyf yn erfyn ar i rieni sicrhau eu bod gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a’n helpu i atal tanau bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau’r cyhoedd a’n diffoddwyr tân, oherwydd ei bod yn atal ein criwiau rhag ymateb i argyfyngau gwirioneddol mor gyflym ag arfer. Maent hefyd yn costio miloedd o bunnoedd i’r economi. 

 

Wythnos ymwybyddiaeth atal boddi a diogelwch dŵr  

Mae’r Gwasanaeth yn cefnogi Ymgyrch Diogelwch Dŵr  ac Atal Boddi Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC), ‘Be Water Aware’.

Nod yr ymgyrch yw cynyddu ymwybyddiaeth pobl ynglŷn â’r math o beryglon y mae pobl yn eu hwynebu bob dydd wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau yn agos at ddŵr. Dengys yr ystadegau ar gyfer y DU nad oedd bron i 50% o’r bobl a fu farw’n ddamweiniol drwy foddi erioed wedi bwriadu mynd i mewn i’r dŵr. 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen