Cyfarfod y Grŵp Gweithredol

Y Grwp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Simon Smith Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Cyfrifol am:
Holl feysydd y Gwasanaeth

Ruth Simmons Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:

Adnoddau Dynol a Chydraddoldeb

Hyfforddi a Datblygu

Cwynion/Gwerthfawrogiad

Disgyblu

Diogelwch Busnes a Chymunedol

Richard Fairhead Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:

Darparu Gwasanaeth Gweithredol

Safonau Proffesiynol a Gwasanaeth/Sicrwydd Gweithredol

Iechyd, Diogelwch a Lles

Ystafell Reoli

Cysylltiadau Diwydiannol

Rheoli'r Fflyd

 

Shân Morris Prif Swyddog Cynorthwyol

Cyfrifol am:

Polisi/Cynllunio Corfforaethol

Gwasanaethau Aelodau/Ysgrifenyddiaeth

Cyfathrebiadau Corfforaethol

Cynllu Iaith Gymraeg

Gwarchod Data/Rhyddid Gwybodaeth

Archwilio (Perfformiad)

Helen MacArthur Prif Swyddog Cynorthwyol

Cyllid

Pensiynau

Rheoli Cyfleustodau

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Caffael

Archwilio (Cyllid)

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen