Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cadw'n ddiogel yn y gaeaf
  Dysgwch mwy yma
 • Galwch ni cyn llosgi ar 01931 522006
  Dysgwch sut i fod yn gyfrifol wrth losgi dan reolaeth
 • Diogelwch Tân yn y cartref
  Cliciwch yma i gael gwybod mwy
 • Cysylltwch â ni am Archwiliad Diogelwch yn y Cartref am ddim
  Cliciwch yma i drefnu archwiliad

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Cynllunio ar gyfer Diogelwch

Bydd nifer ohonom wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd ddechrau’r mis – faint ohonoch sydd wedi cadw’r addewidion hyn? Un adduned yr ydw i’n gobeithio y bydd trigolion ledled y rhanbarth yn ei chadw yw adduned i amddiffyn eu cartrefi drwy wrando ar gyngor diogelwch sylfaenol.

Cawsom nifer o danau difrifol a thrasig yn 2016 - felly rwyf yn erfyn ar y cyhoedd i weithio gyda ni i wneud 2017 mor ddiogel â phosibl. Yn ystod y flwyddyn cawsom ein galw i 421 o danau damweiniol yn y cartref - tystiolaeth bod tanau’n gallu digwydd yn hawdd iawn, a'u bod yn gallu achosi difrod a dinistr aruthrol wrth iddynt ddatblygu.

Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi i chi yw sicrhau bod gennych larwm mwg gweithredol yn eich cartref -fe all larwm mwg roi cyfle i chi fynd allan mewn achos o dân, a rhoi rhybudd cynnar o dân er mwyn galluogi i ddiffoddwyr tân ei ddiffodd cyn iddo ledaenu. Y llynedd gwelsom sawl enghraifft o allu larymau mwg i rybuddio trigolion, yn cynnwys digwyddiad yn  Sealand ym mis Gorffennaf lle cafodd dyn ei ddeffro gan larwm mwg wedi i beiriant sychu dillad fynd ar dân yn ei gartref, a thân coginio yn Wrecsam ym mis Medi lle cafodd y cymdogion eu rhybuddio gan  y larwm a galw  999.

Mae larymau mwg yno i’ch amddiffyn chi a’ch anwyliaid, ond  mae nifer o bobl yn eu gosod ac yna’n anghofio amdanynt, ac mae’n bosib nad ydynt yn ymwybodol bod eu larwm wedi cyrraedd diwedd ei oes. Does dim byd yn bwysicach na chadw eich teulu’n ddiogel a saff – felly fydd hi ddim yn anodd iawn cadw’r addewid hwn.

Cofiwch gadw’ch larymau mewn cyflwr gweithredol da a phrofwch hwy drwy bwyso’r botwm yn rheolaidd. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf un larwm mwg  ar bob llawr yn eich cartref – gosodwch hwy ar y landin , mewn cynteddau ac mewn ystafelloedd sydd gan gyfarpar trydan.  Hefyd, cymrwch funud i ofalu am berthnasau llai abl, i wneud yn siŵr eu bod hwythau hefyd yn ddiogel.

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Tri tân cerbyd dros nos yn Wrecsam

  Postiwyd 19 January 2017 13:52 darllen
 • Dihangfa lwcus o dân i gwpl o Ynys Môn

  Postiwyd 19 January 2017 09:51 darllen
 • Ffenics yn ysbrydoli pobl ifanc Sir y Fflint

  Postiwyd 16 January 2017 14:32 darllen
 • Tân mewn eiddo ym Mhenrhyndeudraeth

  Postiwyd 13 January 2017 11:51 darllen
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yw’r sefydliad ‘Dementia-Gyfeillgar’ cyntaf yng Ngogledd Cymru

  Postiwyd 12 January 2017 15:06 darllen
 • Adduned Blwyddyn Newydd

  Postiwyd 05 January 2017 09:40 darllen
 • Tân ym Mhrestatyn

  Postiwyd 04 January 2017 11:53 darllen
Mwy o newyddion

Recriwtio

Recriwtio

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cais

byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i drafod eich anghenion.

Done