Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cadw'n ddiogel yn y gaeaf
  Dysgwch fwy yma
 • Galwch ni cyn llosgi ar 01931 522006
  Dysgwch sut i fod yn gyfrifol wrth losgi dan reolaeth
 • Diogelwch Tân yn y cartref
  Cliciwch yma i gael gwybod mwy
 • Ydych chi wedi profi'ch larwm mwg?
  Gwyliwch ein fideo ar gyfer ein ymgyrch diweddaraf
 • Taniwch eich gyrfa - ennill cyflog wrth ddysgu
  Rydym yn gwneud mwy na diffodd tanau - cynigiwn ddewis eang o raglenni prentisiaeth
 • Crynodeb o Berfformiad
  Darllenwch Cynodeb 2015-2016

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Byddwch yn gogydd diogel!  

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag unrhyw ystafell arall yn y tŷ - y llynedd, cafodd ein diffoddwyr tân eu galw i 175 o danau yn ymwneud â choginio. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar i drigolion gadw llygaid  ar fwyd sydd yn coginio i atal trychinebau yn y gegin.

Fe gychwynnodd twrnamaint rygbi’r chwe gwlad fis yma, a bydd cefnogwyr yn mwynhau’r gêm dros beint yn y dafarn neu ychydig o ganiau yn y cartref. Teimlaf felly ei bod hi’n briodol i mi eich atgoffa am beryglon yfed a choginio.  

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw i danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

 

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fe Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog fis yma, dwi’n siŵr y bydd nifer ohonoch yn edrych mlaen at arddangos eich sgiliau coginio.

 

Sefwch wrth eich sosban!

Un mantra pwysig yr hoffwn ei ailadrodd yw ‘Sefwch wrth eich sosban!’ - os oes raid i chi adael y gegin, tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Fe all tân gynnau a lledaenu i fod yn dân sylweddol mewn ychydig funudau.  Ar ôl i chi orffen coginio, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd yr holl gyfarpar a bod yr ardal goginio yn glir. 

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Llosgi’ch Dyfodol – lansio ffilm i atal tanau bwriadol yn Wrecsam

  Postiwyd 17 February 2017 13:24 darllen
 • Gwnewch i ffwrdd â’ch sosban sglodion yn ystod Wythnos Genedlaethol Sglodion

  Postiwyd 15 February 2017 13:13 darllen
 • Dihangfa lwcus i ddyn o dân yn ei gartref yn Wrecsam

  Postiwyd 08 February 2017 14:40 darllen
 • Digwyddiad yng Nghanolfan Hamdden Llangefni

  Postiwyd 08 February 2017 13:16 darllen
 • Postiwyd 07 February 2017 12:16 darllen
 • Cadwch yn ddiogel wrth wylio twrnamaint y Chwe Gwlad

  Postiwyd 31 January 2017 15:38 darllen
 • Tân mewn melin bapur yng Nglannau Dyfrdwy

  Postiwyd 31 January 2017 08:55 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cais

byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i drafod eich anghenion.

Done