Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Arhoswch yn ddiogel y gaeaf hwn

Darllenwch fwy am sut i gadw yn ddiogel mewn eira a rhew

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
1

Llifogydd a gwyntoedd cryfion

Cyngor a gwybodaeth ar lifogydd a gwyntoedd cryfion

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

Cynllunio er mwyn cadw'n ddiogel

Os gwelwch yn dda, gwnewch adduned flwyddyn newydd i gadw eich hun a'ch teulu yn ddiogel rhag tân - mae'n hanfodol bwysig bod trigolion yn sylweddoli pa mor bwysig yw diogelwch tân a sut y gall cyflwyno ambell newid i'ch arferion dyddiol eich helpu i gadw'n ddiogel rhag tân.  

Rydym yn cynghori pobl i ddefnyddio eu synnwyr cyffredin er mwyn cadw eu hanwyliaid yn ddiogel - credaf ei bod yn gyfrifoldeb ar bawb i ddilyn y cynghorion isod. 

Yn gyntaf, gwnewch yn siwr bod gennych larwm mwg gweithredol yn eich cartref, a phrofwch eich larwm unwaith yr wythnos.  Lluniwch gynllun dianc o dân a gwnewch yn siwr bod eich teulu'n gyfarwydd gyda'r cynllun.

Hefyd, ceisiwch ddilyn trefn nosweithiol - archwiliwch gyfarpar a chaewch pob  drws cyn mynd i'r gwely.  Peidiwch byth â gadael bwyd yn coginio a chymrwch bwyll wrth gael gwared ar sigaréts.

Ac yn olaf, os bydd tân - ewch allan, arhoswch allan a galwch y gwasanaeth tân ac achub drwy ddeialu 999.

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: