Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Crynodeb o Berfformiad 2012 - 13

Cliciwch yma i ddarllen y crynoeb o berfformiad 2012 - 2013.

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
1

Cyfle i ennill £100 yn ein cystadleuaeth ar Facebok

Cymrwch ran yn ein cwis diogelwch coginio cyflym a syml ar facebook am gyfle i ennill gwerth £100 o dalebau archfarchnad.

 

 

 
1

Galwch ni cyn llosgi!

Rydym yn annog holl dirfeddianwyr sy'n ymgymryd â llosgi dan reolaeth i roi gwybod i ni drwy ffonio ein ystafell reoli ar 01931 522006

 
1

Myfyrwyr - Cyfle i ennill Kindle!

Ewch i'n tudalen Facebook a chliciwch ar y Cwis Myfyrwyr er mwyn cael y cyfle i ennill Kindle!

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 Mae'n siŵr eich bod yn ymwybodol bod Undeb y Brigadau Tân  wedi cyhoeddi y bydd diffoddwyr tân yng Nghymru a Lloegr yn gweithredu'n ddiwydiannol ac rwyf yn annog pobl ar draws y rhanbarth i "gymryd pwyll arbennig" o safbwynt  diogelwch tân a diogelwch ffyrdd.  

 Y mae disgwyl i nifer uchel o staff y gwasanaeth tân ac achub brotestio a bydd y rhain yn cynnwys staff gweithredol.   O ganlyniad i ostyngiad mewn adnoddau ni fydd yn bosib i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ddarparu ymateb brys o'r un lefel ag arfer i danau ac argyfyngau eraill, ac felly bydd yn canolbwyntio ar flaenoriaethu digwyddiadau lle mae bywydau yn y fantol.  

 Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru drefniadau ar waith er mwyn parhau  ddarparu gwasanaeth yn ystod y streic ond dan yr amgylchiadau mae'n bosib y bydd y gwasanaeth hwn yn gyfyngedig ar adegau.

 Bydd trefniadau parhad busnes y Gwasanaeth yn sicrhau y bydd y drefn arferol yn cael ei hadfer yn gyflyn a diogel ar ddiwedd unrhyw gyfnod o weithredu diwydiannol. 

Cliciwch yma i weld sut i gadw'n diogel rhag tân
Cliciwch yma i weld taflen ar ddiogelwch yn y cartref
Cliwich yma os ydych yn rhedeg busnes ac angen cyngor ar sut i gadw eich safle yn ddiogel rhag tân.

Cliwiwch yma am wybodaeth diogelwch yn yr haf.

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

Negeseuon Twitter Diweddaraf

>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: