Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

A fedrech chi lenwi'r esgidau hyn?

Rydym yn recriwtio diffoddwyr tân ar alwad yn awr.

 
1

Arhoswch yn ddiogel dros yr haf

Cyngor ar ddiogelwch yn  ystod yr haf

 
1

Ein perfformiad yn 2014-15

Cliciwch yma i weld ein Crynodeb perfformiad a Hunanasesiad ar gyfer 2014-15

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Fedrech chi lenwi'r esgidiau hyn?

Y mis hwn, rydym yn rhedeg ymgyrch recriwtio diffoddwyr tân System Dyletwyddau Rhan Amser i helpu i warchod cymunedau ledled y rhanbarth.

 Rydym yn chwilio am ddiffoddwyr tân rhan amser mewn nifer o leoliadau ac rydym yn awyddus i glywed gan unigolion brwdfrydig  sydd â diddordeb mewn gweithio fel diffoddwyr tân ar alwad yn eu gorsaf leol.

 Mae diffoddwyr tân rhan amser yn darparu gwasanaeth tân ac achub hollbwysig mewn argyfwng ar gyfer ardal eu gorsaf dân leol. Rydym yn chwilio am unigolion addas, yn enwedig y sawl sydd ar gael yn ystod y dydd, a fedr deithio i'w gorsaf dân leol o fewn pumud o gael eu galw allan.

Efallai bod gan y bobl hyn rôl arall megis adeiladwyr, siopwyr, nyrsys, gweithwyr ffatri, rhieni sy'n aros gartref neu bobl sy'n gweithio o'r cartref yn ystod oriau gwaith, ond gofynnwn hefyd bod diffoddwyr tân rhan amser ar gael i fynd i ddigwyddiadau argyfwng os a phan fydd angen.

Mae diffoddwyr tân yn cael hyfforddiant llawn, maent yn unigolion â sgiliau rhagorol, yn achub bywydau ac eiddo rhag tân. Maent yn darparu arbenigedd mewn damweiniau ffordd, rheilffordd ac awyrennau, os bydd cemegau yn arllwys, mewn llifogydd, tanau coedwig, gweundir a mynydd a damweiniau amaethyddol.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n frwdfrydig, yn gorfforol ffit ac sy'n medru dangos synnwyr cyffredin, ymrwymiad ac ymroddiad - ac rydym yn awyddus i recriwtio'r rhai sy'n cynrychioli'r gymuned amrywiol a wasanaethir gennym.

Rydym yn darparu timau agos, wedi eu hyfforddi i lefel uchel, sy'n gweithio gydag offer modern, technoleg uwch. Maent hefyd yn darparu y gwaith atal tân a wnawn i rwystro tanau rhag digwydd yn ein cymuned.

Rydym eisiau clywed gan unigolion sydd â diddordeb ar draws rhanbarth cyfan Gogledd Cymru - er bod y cyfnod cyntaf o'r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar orsafoedd tân ym Metws Y Coed, R­huthun, Llanrwst, Dinbych, Bwcle, y Waun, Treffynnon, Llangollen, Cerrigydrudion, Amlwch, Benllech, Llangefni, Dolgellau, y Bala, Blaenau Ffestiniog, Porthmadog a Phwllheli.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

 

 

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: