Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Recriwtio Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae cofrestru i'r ymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Llawn Amser Cymru Gyfan bellach ar gau.

 
1

Eich Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi

Cliciwch yma i weld ein dogfen ymgynghori ac i gymryd rhan.

 
1

Peidiwch â'n gwahodd i ginio

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth Facebook

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
1

Arddangosfeydd ar draws Gogledd Cymru

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

Y Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru
ar fin recriwtio

Rwyf yn falch o gyhoeddi bod proses recriwtio Cymru gyfan wedi ei threfnu ar gyfer yr 28ain o Fedi.

Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi ymuno gyda'i gilydd i recriwtio diffoddwyr tân system dyletswydd llawn amser ar draws Cymru.   

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd wedi ymrwymo i'w cymunedau ac sydd yn cymryd diogelwch o ddifrif ac sydd hefyd yn gallu arddangos y sgiliau sydd yn angenrheidiol mewn gwasanaeth tân ac achub modern.

Mae rôl y diffoddwr tân wedi datblygu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn mae mwy o bwyslais ar addysgu ac atal yn ogystal â mynychu digwyddiadau gweithredol.

Mae croeso i unrhyw un fynegi diddordeb drwy'r system gofrestru sydd ar gael ar unrhyw un o wefannau'r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru yn ystod y
dyddiadau ac amseroedd isod:

Cofrestru ar-lein yn agor - 06:00 Dydd Llun 28ain Medi
Cofrestru ar-lein yn cau - 23:59 Dydd Mawrth 29ain Medi


Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
www.mawwfire.gov.uk

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
www.gwastan-gogcymru.org.uk

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
www.southwales-fire.gov.uk

 

 
 

Datganiad Polisi Cyflog Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cliciwch yma i weld datganiad polisi cyflog yr Awdurdod

Darllen mwy >>

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


Swyddi Gwag

"Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi gwag "
>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: