Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Ymgyrch recriwtio RDS

Rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân RDS ar hyn o bryd er mwyn amddiffyn cymunedau ar draws y rhanbarth.  Bydd yr ymgyrch yn dod i ben ar 27ain o Awst.

 
1

Diogelwch yn ystod yr haf

Cyngor a gwybodaeth ar gyfer misoedd yr haf

 
1

Cyfle i ennill £100 yn ein cystadleuaeth ar Facebok

Cymrwch ran yn ein cwis diogelwch coginio cyflym a syml ar facebook am gyfle i ennill gwerth £100 o dalebau archfarchnad.

 

 

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
            

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru.

Rhoi diogelwch yn gyntaf yn ystod tywydd braf !

Rydym yn amlygu'r peryglon tân sydd yn gyffredin iawn yn ystod  yr haf wrth i drigolion nôl eu barbiciws a glanhau eu dodrefn gardd. 

Yn ystod tywydd braf, mae glaswellt a llystyfiant yn dueddol o fod yn sych, sydd yn  golygu y bydd tân yn lledaenu'n gyflym iawn, gan ddinistrio unrhyw beth yn ei lwybr, os digwydd i chi gynnau tân yn ddamweiniol yn yr awyr agored.   Ychwanegwch ychydig o awel  i'r gymysgedd a bydd y tân yn lledu'n gyflymach byth. Rydym wedi cael ein galw i nifer o danau glaswellt ac eithin difrifol dros y misoedd diwethaf sydd wedi bod yn draul ar ein hadnoddau diffodd tanau am oriau maith. 

Mae sigarét a deflir o ffenest car, barbiciw sy'n rhoi clawdd ar dân neu goelcerth a adawir heb neb i gadw llygad arni, yn gallu dechrau tân a all dinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt. 


Os yw'r tân yn cychwyn yn agosach at adref, gallai ddinistrio eich gardd, lledu i'ch tŷ a pheryglu bywyd pwy bynnag sydd y tu mewn.  Er bod barbiciws yn hwyl  mae'n bwysig cadw diogelwch tân mewn cof wrth goginio yn yr awyr agored - cadwch farbiciws yn ddigon pell oddi wrth  anifeiliaid anwes a phlant a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar golsion mewn modd diogel. 

Bydd nifer ohonoch yn mwynhau llymaid yn gymdeithasol a hefyd adref yn yr ardd wrth i'r nosweithiau ymestyn - ac rwy'n apelio arnoch i beidio â choginio ac yfed, yn enwedig os byddwch yn llwglyd ar ôl noson allan.  Y ffordd orau i gadael gwared ar chwant bwyd yw prynu byrbryd neu baratoi brechdan cyn mynd allan.    

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: