Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cymrwch ofal yr haf hwn
  Mwy am diogelwch yn yr haf
 • Sut i aros yn ddiogel
  Dysgwch mwy yma
 • Crynodeb Perfformiad
  Dyma ein Crynodeb Perfformiad a’n Hunan Asesiad ar gyfer 2014/15
 • Diffoddwyr Tân Rhan Amser
  Mae ceisiadau ar-lein ar gyfer Cam 2 yn awr ar gau

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Staff yn lledaenu’r gair ar goginio diogel yr haf hwn

 

Mae staff o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi  bod yn mynd o le i le drwy gydol yr haf er mwyn lledaenu’r gair ar goginio diogel gyda thrigolion lleol ac ymwelwyr. 

 

Fe aethom i’r Eisteddfod Ryngwladol  yn Llangollen ac rydym hefyd wedi ymuno â staff o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ysotd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

Rydym yn edrych ymlaen at gael mynd i Sioe Môn, Sioe Sir Fflint a Dinbych a Sioe Meirionydd fis yma - dewch draw i’n stondin i ddysgu mwy am sut i atal tanau yn y gegin.

 

Rydym hefyd wedi trefnu diwrnodau agored yng Ngorsaf Dân Bae Colwyn ddydd Sadwrn 13eg Awst ac yn y Ganolfan Adnoddau Ambiwlans a Thân newydd yn Wrecsam ar y 1af o Hydref – croeso i bawb!

 

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Ysgol Haf Y Ffenics ar gyfer pobl ifanc Gogledd Cymru

  Postiwyd 23 August 2016 14:59 darllen
 • Y tân yn Neganwy yn dân trydanol yn ôl pob tebyg

  Postiwyd 16 August 2016 16:08 darllen
 • Dau’n marw mewn tân mewn eiddo yn Neganwy

  Postiwyd 16 August 2016 09:37 darllen
 • Achub dynes o’i chartref yng Ngronant

  Postiwyd 13 August 2016 10:00 darllen
 • Digwyddiad yn Eryri

  Postiwyd 09 August 2016 14:32 darllen
 • Rhybudd diogelwch e-sigaréts yn dilyn tân mewn tŷ yn Nefyn

  Postiwyd 05 August 2016 14:22 darllen
 • Yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân wedi helpu pobl ifanc leol

  Postiwyd 05 August 2016 10:27 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done