Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Recriwtio RDS Cam 3 AR AGOR nawr
  A fedrech chi lenwi'r esgidiau hyn? Cyfleoedd i diffoddwyr tân rhan amser ar draws y rhanbarth.
 • Cymrwch ran yn ein ymgynghoriad cyhoeddus
  Dweud eich dweud - beth yw eich barn am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Dysgwch mwy yma
 • Galwch ni cyn llosgi ar 01931 522006
  Dysgwch sut i fod yn gyfrifol wrth losgi dan reolaeth
 • Diogelwch Simnai
  Dysgwch mwy yma
 • Bonfires and fireworks displays in North Wales
  Dysgwch mwy yma

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Galwch cyn llosgi dan reolaeth – byddwch yn gyfrifol

 

Mae hi bellach yn dymor llosgi a phob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn rydym yn cael ein galw allan yn ddiangen byth a hefyd neu’n galw i ddigwyddiadau mwy difrifol lle mae tanau wedi mynd allan o reolaeth, a  lledaenu dros ardal eang.

 

Ar eu gwaethaf, gall y tanau hyn achosi difrod difrifol i’r amgylchedd, beryglu anifeiliaid a hyd yn oed beryglu trigolion a’u cartrefi, yn ogystal â’r diffoddwyr tân sydd yn cael eu galw i’r tanau hyn.

 

Dyma pam ein bod yn erfyn ar i ffermwyr a thirfeddianwyr gymryd sylw o gynghorion diogelwch tân sylfaenol a  rhoi gwybod i’r ystafell reoli os ydynt yn bwriadu llosgi. 

 

Caniateir llosgi rhwng  1af o Hydref a’r 31ain o Fawrth ar ucheldiroedd a’r 1af  o Dachwedd a’r 15fed  o Fawrth ymhob man arall.

 

Rwyf yn erfyn ar i dirfeddianwyr sydd yn bwriadu llosgi dan reolaeth  gysylltu â’r ystafell reoli  -  bydd hyn yn ein helpu i osgoi galwadau tân ac anfon criwiau i danau yn ddiangen yn ogystal â sicrhau ein bod yn barod i ymateb petaech yn colli rheolaeth ar y tân.

 

Y llynedd cysylltodd 4,000 o bobl â ni i roi gwybod eu bod am losgi dan reolaeth ar eu tir – a hoffem pe byddai pawb yn ‘galw cyn llosgi’.

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Wythnos Diogelwch Canhwyllau

  Postiwyd 21 October 2016 09:33 darllen
 • Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Anafiadau Llosgi

  Postiwyd 18 October 2016 11:28 darllen
 • Ffenics yn ysbrydoli pobl ifanc Sir Ddinbych

  Postiwyd 17 October 2016 11:34 darllen
 • Ymgyrch Calan Gaeaf a Tân Gwyllt

  Postiwyd 12 October 2016 13:02 darllen
 • Rhybudd yn dilyn tri achos o dân yn y cartref dros y penwythnos

  Postiwyd 09 October 2016 12:16 darllen
 • Lansio’r ymgyrch ‘Peidiwch â’n gwahodd i ginio!’ yng Ngwynedd

  Postiwyd 03 October 2016 15:13 darllen
 • Y Ffenics yn tanio brwdfrydedd pobl ifanc y rhanbarth

  Postiwyd 03 October 2016 14:00 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cais

byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i drafod eich anghenion.

Done