Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cymrwch ofal yr haf hwn
  Mwy am diogelwch yn yr haf
 • Sut i aros yn ddiogel
  Dysgwch mwy yma
 • Crynodeb Perfformiad
  Dyma ein Crynodeb Perfformiad a’n Hunan Asesiad ar gyfer 2014/15

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Cadw’n ddiogel yr haf hwn

Mae pob un ohonom yn hoffi ymlacio a dadflino dros wyliau’r haf - ond mae’n hynod bwysig eon bod yn cadw rhai rheolau diogelwch tân syml mewn cof wrth fwynhau’r tywydd braf.

Gall tanau ddigwydd ar unrhyw adeg, yn unrhyw le – ac mae’n bwysig ein bod ni bod amser yn wyliadwrus a’n bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein hanwyliaid yn ddiogel.

Rhwng Ebrill 2010 a mis Mawrth y llynedd, cafodd diffoddwyr tân eu galw i 61 o danau yn gysylltiedig â gwersylla - roedd dros hanner o’r rhain (51%) yn ymwneud â charafanau teithiol a thraean (33%) yn ymwneud â barbeciws.

Rwyf yn cynghori unrhyw un sydd yn bwriadu mynd ar wyliau mewn carafán neu babell i gadw ein cynghorion diogelwch tân mewn cof.

 

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Atgoffa trigolion i gynnal a chadw eitemau trydanol yn dilyn tân mewn peiriant golchi llestri yn Wrecsam

  Postiwyd 22 July 2016 15:15 darllen
 • Gweithio mewn partneriaeth er mwyn helpu i amddiffyn ein cymunedau

  Postiwyd 05 July 2016 14:47 darllen
 • Rhybuddio am beryglon peiriannau sychu dillad wedi dihangfa lwcus i ddyn o Sealand

  Postiwyd 05 July 2016 12:16 darllen
 • Gwaith partneriaeth mewn ymarfer gwrthdrawiad traffig ffordd

  Postiwyd 01 July 2016 14:43 darllen
 • Lansio Gwarchod Ysgolion yng Ngwynedd ac Ynys Môn

  Postiwyd 29 June 2016 13:17 darllen
 • Allech chi fod yn ddiffoddwr tân rhan amser? Diwrnodau Gweithredu Positif i ddenu ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli

  Postiwyd 29 June 2016 12:41 darllen
 • Cwmni lleol yn cyfrannu cymhorthion hyfforddiant i gynorthwyo gwaith partneriaeth yng Nghanolfan Adnoddau’r Gwasanaethau Ambiwlans a Thân

  Postiwyd 23 June 2016 11:02 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done