Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Recriwtio RDS Cam 2 AR AGOR nawr
  A fedrech chi lenwi'r esgidiau hyn? Cyfleoedd i diffoddwyr tân rhan amser ar draws y rhanbarth.
 • Cymrwch ofal yr haf hwn
  Mwy am diogelwch yn yr haf
 • Sut i aros yn ddiogel
  Dysgwch mwy yma
 • Crynodeb Perfformiad
  Dyma ein Crynodeb Perfformiad a’n Hunan Asesiad ar gyfer 2014/15

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Diogelwch Dŵr

Mae’r amser o’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto lle mae’r tywydd yn cynhesu ac mae pawb yn dechrau ymlacio a mwynhau eu hunain dros yr haf.  

Wrth i’r tymheredd ddechrau codi, mae pobl yn dechrau mwynhau’r tywydd cynnes drwy dreulio mwy o amser allan yn yr awyr agored yn mynd i nofio, gwersylla a charafanio – a gall mwy o risgiau fod yn gysylltiedig â’r gweithgareddau hyn.

Mae nofio mewn dŵr croyw wedi tyfu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf, gyda phobl yn ceisio dod o hyd i le perffaith a diarffordd i nofio boed hynny mewn llyn, cronfa ddŵr neu afon.

Mae un person yn boddi bob 20 awr yn y DU ac mae cannoedd yn ddioddef anafiadau newid bywyd oherwydd eu bod bron â boddi.

Nod Wythnos Atal Boddi, sy’n digwydd mis yma (18 – 26 Mehefin) ydi addysgu pobl am sut i aros yn ddiogel ger dŵr.

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Cwmni lleol yn cyfrannu cymhorthion hyfforddiant i gynorthwyo gwaith partneriaeth yng Nghanolfan Adnoddau’r Gwasanaethau Ambiwlans a Thân

  Postiwyd 23 June 2016 11:02 darllen
 • Y Ffenics yn tanio brwdfrydedd ieuenctid Ynys Môn

  Postiwyd 21 June 2016 14:21 darllen
 • Postiwyd 20 June 2016 13:53 darllen
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ymgynghori ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol

  Postiwyd 20 June 2016 12:46 darllen
 • Ffenics yn ysbrydoli pobl ifanc Parc Caia i gael dyfodol gwell

  Postiwyd 17 June 2016 08:50 darllen
 • Cyhoeddi ail gyfnod ymgyrch recriwtio diffoddwyr tân rhan amser

  Postiwyd 16 June 2016 11:00 darllen
 • Cadarnhad bod tân mynydd Dwygyfylchi yn un bwriadol

  Postiwyd 10 June 2016 08:46 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done