Maint y Testun: A-AA+ | Hygyrchedd
ffoniwch: 01745 535 250
1

Eich Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi

Cliciwch yma i weld ein dogfen ymgynghorol.

 
1

Ffermwyr - galwch cyn llosgi!

Os ydych yn bwriadu llosgi o dan reolaeth, ffoniwch yr ystafell reoli ar 01931 522006. Am wybodaeth a chyngor ar losgi o dan reolaeth yn ddiogel, cliciwch isod.

 
1

Llifogydd

Cyngor a gwybodaeth ar dywydd eithafol

 
1

Cysylltwch am Ymchwiliad Diogelwch Tân am ddim

Gallai olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw

 
1

Arddangosfeydd Tân Gwyllt yng Ngogledd Cymru

Cliciwch yma am restr o arddangosfeydd lleol 

 
               

Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Cheif2
Ewch i'r dudalen yr orsaf dân gymunedol Rhyl

Mae'r orsaf dân gymunedol yn orsaf dân yn gwbl weithredol, ac mae hefyd yn cynnig ystod o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod, y gellir eu llogi gan grwpiau neu fusnesau lleol.

Darllen mwy >>
 

Gair o Groeso Gan y Prif Swyddog Tân

Welcome

 Croeso i'n gwefan

 

Ein nod yw amddiffyn cymunedau cyn i argyfyngau ddigwydd a darparu gwasanaeth tân ac achub effeithiol ac effeithlon i bawb sydd yn byw, gweithio a theithio yng Ngogledd Cymru 

 

Allech chi fod yn ddiffoddwr tân?

Fis yma rydym ynghanol ymgyrch blaenllaw i recriwtio rhagor o ddiffoddwyr tân i'r System Dyletswydd Ar Gael Yn Ôl y Galw (RDS) er mwyn helpu cymunedau ar draws y rhanbarth.

Rydym yn gobeithio recriwtio diffoddwyr tân RDS mewn ardaloedd ar draws y rhanbarth ac rydym yn awyddus i glywed gan unigolion sydd yn awyddus i weithio fel diffoddwyr tân yn eu gorsaf leol. 

Mae diffoddwyr tân RDS yn darparu gwasanaeth tân ac achub hanfodol yn ardal eu gorsaf dân.  Rydym yn chwilio am unigolion addas, yn benodol rhai sydd ar gael yn ystod y dydd, a all gyrraedd eu gorsaf ymhen pump i chwe munud ar ôl cael eu galw allan.  

Efallai bod y bobl hyn yn adeiladwyr, perchnogion siop, nyrsys, gweithwyr ffatri, gwragedd tŷ neu bobl sydd yn gweithio o adref yn ystod eu horiau gwaith arferol ond eu bod ar gael i ymateb i ddigwyddiadau brys yn ôl y galw.

Hyd yma rydym wedi cael ymateb gwych gan ddarpar ddiffoddwyr tân ar draws y Gogledd, a hoffwch i chi ofyn i chi'ch hun a allech chi fod yn Ddiffoddwr Tân? 

 
 

Archwiliad diogelwch
tân AM DDIM

Blwch Gwyn

Darllenwch fwy
amdanom ni

Ein gwaith gyda
phobl ifanc

Delwedd Melyn

Chwarae ein gemau
diogelwch tân

Delwedd cartŵn

Rydym yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi ennill gwobrau

 

Negeseuon Twitter Diweddaraf


>
Rhowch eich cyfeiriad e-bost i dderbyn diweddariadau a chylchlythyrau: