Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cymrwch ran yn ein ymgynghoriad cyhoeddus
  Dweud eich dweud - beth yw eich barn am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Dysgwch mwy yma
 • Cadw'n ddiogel yn y gaeaf
  Dysgwch mwy yma
 • Gwasanaeth Carolau y Gwasanaethau Brys
  12fed o Ragfyr yng Nghadeirlan Bangor. Croeso i bawb
 • Galwch ni cyn llosgi ar 01931 522006
  Dysgwch sut i fod yn gyfrifol wrth losgi dan reolaeth
 • Diogelwch y Dolig
  Ewch i’n tudalen Facebook i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth cyfri'r dyddiau hyd at y Dolig.

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Byddwch yn ddiogel yn y cartref y Nadolig hwn

Mae’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn amser i ymlacio gartref gyda’r teulu a ffrindiau – ond mae hefyd yn amser pan fo angen bod yn arbennig o bwysig i amddiffyn rhag tân.

Ein profiad ni fel gwasanaeth tân ac achub yw y medrwn gael ein galw allan i bron dair gwaith cymaint o danau yn y cartref dros gyfnod yr ŵyl.

Mae pawb yn hoffi mwynhau eu hunain dros y gwyliau – ond rydym yn gofyn i bobl gofio am ddiogelwch wrth iddynt ddathlu.

Byddai tân yn y cartref nid yn unig yn difetha hwyl y teulu, gallai’n hawdd ddinistrio eich eiddo, gan arwain at golli anrhegion Nadolig a phethau gwerthfawr, a hyd yn oed yn waeth, gallai achosi anaf difrifol neu fygwth eich bywyd chi a’ch anwyliaid.

Mae mor bwysig bod pobl ddim yn gorlwytho eu socedi trydan neu’n gadael y goleuadau ymlaen wrth fynd allan neu fynd i’r gwely – y peth olaf rydych eisiau ei wneud yw gorfod galw am ein gwasanaethau ni a’n cymorth dros y Nadolig.

Fel llawer ohonom, mae’n siŵr bod amrywiol ddyfeisiau trydanol ar eich rhestr Nadolig eleni – ond byddwch yn ymwybodol o orlwytho. Peidiwch â gwefru eitemau dros nos, a defnyddiwch wefrwyr o ffynhonnell ddibynadwy bob amser ac nid rhai rhad o’r ôl-farchnad.

Fis yn ôl roedd tân yn ymwneud â ffôn symudol mewn eiddo ym Morfa Bychan, a dangosodd pa mor gyflym y gall tân ymledu. Achos y tân oedd batri wedi gorboethi mewn ffôn symudol, a arweiniodd at ddinistrio’r llofft yn llwyr gan dân a mwg, a difrod mwg difrifol i weddill y lllawr cyntaf. Roedd difrod mwg hefyd i lawr gwaelod yr eiddo.

Mae angen i ni i gyd ystyried canlyniadau posibl ein gweithredoedd. Dathlwch yn ddiogel a chofiwch am beryglon coginio a chael diod ar yr un pryd – dro ar ôl tro rydym yn gweld nad yw alcohol a choginio yn cymysgu’n ddiogel o gwbl.

Ewch i’n tudalen Facebook www.facebook.com/northwalesfireservice i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth Nadolig a’n helpu i ledaenu’r gair ar ddiogelwch dros yr ŵyl.

 

 

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Postiwyd 09 December 2016 12:20 darllen
 • Cwmnïau tacsi yn helpu i rannu’r neges ‘Peidiwch ag yfed a choginio!’ dros y Nadolig

  Postiwyd 08 December 2016 14:02 darllen
 • Byddwch yn Ddiogel y Nadolig hwn – Byddwch yn ofalus!

  Postiwyd 08 December 2016 11:38 darllen
 • Ffenics yn ysbrydoli pobl ifanc Prestatyn

  Postiwyd 06 December 2016 16:04 darllen
 • Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys 2016

  Postiwyd 29 November 2016 14:18 darllen
 • Lansio’r ymgyrch ‘Profwch eich larwm!’ yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

  Postiwyd 28 November 2016 09:29 darllen
 • Ffenics yn ysbrydoli pobl ifanc Gwynedd

  Postiwyd 23 November 2016 15:28 darllen
Mwy o newyddion

Recriwtio

Recriwtio

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cais

byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i drafod eich anghenion.

Done