Maint y testun : A- A A+ | Hygyrchedd English
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Cymrwch ran yn ein ymgynghoriad cyhoeddus
  Dweud eich dweud - beth yw eich barn am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Dysgwch mwy yma
 • Diffoddwyr Tân Rhan Amser
  Allwch chi lenwi'r eisgidiau hyn? Bydd cofrestru ar lein yn lansio ar y 4ydd o Hydref – cliciwch ym...
 • Diogelwch Simnai
  Dysgwch mwy yma
 • Sut i aros yn ddiogel
  Dysgwch mwy yma

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Diogelwch Simnai

 

Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .

 

Mae’r cyngor hwn yn cyd-fynd ag Wythnos Diogelwch Simnai rhwng (5ed – 12fed Medi), sydd yn annog trigolion i ystyried diogelwch tân wrth  iddi oeri.

 

Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai – ond cafodd ein diffoddwyr tân eu galw i 172 o danau simnai’r llynedd. 

 

Gwelsom leihad yn nifer y tanau simani y bu’n rhaid i ni eu mynychu o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, ac mae’n braf gweld bod y negeseuon diogelwch tân y gwnaethom ni eu hybu wedi bod yn effeithiol.

 

Unwaith eto eleni, hoffem atgoffa’r cyhoedd am bwysigrwydd cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel  drwy leihau’r perygl o dân.

 

Y prif reswm dros y tanau hyn oedd stofiau maint anghywir neu rai a oedd wedi eu gosod yn wael, simneiau wedi blocio a defnyddio pren gwlyb mewn stofiau coed.

 

Gallwch gymryd rhagofalon syml i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel rhag tân cyn cynnau tân.

Darllen Mwy

Newyddion diweddaraf

 • Postiwyd 24 September 2016 09:52 darllen
 • Dathlu gorsaf ambiwlans a thân newydd Wrecsam yn ystod diwrnod agored i’r gymuned

  Postiwyd 23 September 2016 08:49 darllen
 • Agor Canolfan Adnoddau Ambiwlans a Thân Wrecsam yn swyddogol

  Postiwyd 23 September 2016 08:47 darllen
 • ‘Gwasanaethau tân ac achub fforddiadwy i Ogledd Cymru’ – cyhoeddi manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus

  Postiwyd 20 September 2016 11:13 darllen
 • Cyhoeddi trydydd cam yr ymgyrch i recriwtio diffoddwyr tân rhan amser

  Postiwyd 19 September 2016 14:32 darllen
 • Rhybudd am ddiogelwch wrth goginio ar ôl tân mewn cegin ym Mochdre

  Postiwyd 09 September 2016 09:51 darllen
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn helpu i ddiogelu busnesau yn well

  Postiwyd 05 September 2016 13:18 darllen
Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

GWELER SWYDDI GWAG DIWEDDARAF

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done

Diolch am eich cyfeiriad ebost

byddwn yn gyrru’r wybodaeth briodol yn fuan.

Done